Repromaterijal i potrošna oprema za skenere i štampače

Kako bi se zatvorio celokupni ciklus Meridian u svojoj ponudi takođe ima i rezervne delove i potrošnu opremu za skenere i štampače.

Sve delove za Scamax i Fujitsu skenre možemo obezbediti u kratkim rokovima.

Ponuda je proširena ponudom tonera za sve vrste laserskih štampača, originalnih kao i fabrički dopunjenih.